REGULAMIN

§1 Definicje

 • Serwis - wszystkie strony oraz podstrony zawarte w domenie mojalodowka.pl
 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu mojalodowka.pl
 • Regulamin - niniejszy zbiór zasad obowiązujący jego Użytkowników
 • Właściciele - właścicielami serwisu są Michał Kachel i Karol Błaszczyk
 • Moderacja - ogół zmian w treści przepisu dodanego przez zarejestrowanego użytkownika
 • Podpis - ciąg tekstowy przypisany dla każdego użytkownika, który identyfikuje dodane przez niego przepisy
 • Przepis – nazwa, opis, składniki oraz ich ilość, treść przepisu oraz ewentualne zdjęcie.

§2 Postanowienia ogólne

 • Serwis ma na celu umożliwiać użytkownikom znajdywanie przepisów, które mogą przyrządzić z podanych przez siebie składników.
 • Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
 • Do korzystania z najważniejszych zalet serwisu nie potrzebna jest rejestracja.
 • Podczas rejestracji użytkownik ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać w przyszłości zapisów niniejszego regulaminu.

§3 Korzystanie z serwisu

 • Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zarejestrować, a następnie zalogować.
 • Zalogowany użytkownik ma możliwość zapisania oraz wczytania lodówki i dodania przepisu.
 • Z serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 13 roku życie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za odpowiednie lub nieodpowiednie używanie serwisu mojalodowka.pl.
 • Tabele kaloryczne mogą posiadać inne niż rzeczywiste wartości, może to wynikać ze specyfiki algorytmów i danych służących do wyliczania niniejszych wartości.
 • Zakazuje się dodawnia do serwisu treści wulgarnych, uznawanych za obraźliwe itd. Oraz uważanych w społeczeństwie jako obraźliwe.
 • Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za dane przesłane przez użytkowników do Serwisu w szczególności przepisy.
 • Każdy dodany przez użytkownika przepis podlega moderacji oraz decyzji o zatwierdzeniu.
 • Właściciele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania lub nie zatwierdzenia przepisu dodanego przez użytkownika.
 • Użytkownik dodający przepis do serwisu oświadcza, że dodając go nie łamie w ten sposób praw autorskich.
 • W momencie dodania przez użytkownika przepisu do serwisu, przepis może być publikowany w Serwisie mojalodowka.pl oraz na profilu Serwisu mojalodowka.pl w serwisie Facebook.
 • Przy zmoderowanym i zatwierdzonym przepisie właściele zobowiązują się dodać podpis użytkownika, który pierwotnie dodał przepis.
 • Podpis nie może być adresem strony www, nie może zawierać znaczników HTML. W szczególnych przypadkach właściciele mogą odstąpić od niniejszego punktu zawierając umowę z danym użytkownikiem.
 • Właściciele zastrzegają sobie prawo do niezatwierdzania, modyfikowania oraz usuwania przepisów dodanych do serwisu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny.

§4 Polityka prywatności

 • Właściciele serwisu zobowiązują się nie udostępniać danych użytkowników osobom trzecim.
 • Właściciele serwisu dołożą wszelkich starań aby dane użytkowników były należycie bezpiecznie przechowywane.
 • Użytkownicy mogą dostawać wiadomości email z: informacjami nt. serwisu, informacjami dot. Zmian w regulaminie, reklamami przesyłanymi przez właścicieli serwisu – również na zamówienie innych firm.
 • Właściciele zastrzegają sobie prawo do zablokowania lub usunięcia użytkownika bez podania przyczyny.
 • Użytkownik może usunąć własne konto. W tym celu należy wysłać na adres mojalodowka(at)mojalodowka.pl wiadomość z adresu zarejestrowanego użytkownika ze zleceniem usunięcia konta.
 • W procesie usuwania konta usuwane są wszystkie dane oprócz przepisów oraz podpisu użytkownika, który nadal widnieje pod dodanymi przez użytkownika przepisami.
 • Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis mojalodowka.pl wszelkich danych osobowych przekazanych podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Serwisowi mojalodowka.pl na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).

§5 Postanowienia końcowe

 • Właściciele zastrzegają sobie prawo do zmian technicznych w korzystaniu z Serwisu mojalodowka.pl
 • Właściciele zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami regulaminu prosimy nie korzystać z Serwisu.
 • Treść regulaminu jest dostępna na stronach mojalodowka.pl.
 • Regulamin wchodzi w życie dnia 22-07-2012